Son mesaj - Gönderen: alperugur - Cumartesi, 02 Kasım 2013 14:36
Vefat eden amcam Nazım UĞUR'a allahtan rahmet sevenlerine sabır diliyorum. Başımız saolsun.
MEHMET SELİM ULUTAŞ YAZIYOR...

 

     YÖREMİZİN  HİDROELEKTRİK ENERJİ POTANSİYELİ

  Günümüzde kalkınmışlığın simgelerinden, belki de en önemlisi kişi başına tüketilen elektrik enerjisi kullanımıdır. Ülkemiz ne yazık ki Avrupa sıralamasında bir hayli arka sıralarda yer almaktadır.
   Tabi elektrik enerjisini kullanmak için önce üretmek gerekiyor. Elektrik enerjisinin üretiminde bir çok alternatifler mevcuttur. Bunlara kısaca değinecek olursak; su (hidroelektrik), rüzgar, güneş, katı ve sıvı yakıt, nükleer enerji başlıca elektrik enerjisi üretimi kaynaklarıdır. Bölgemiz açısından değerlendirildiğinde en önde gelen  kaynak hidroelektrik potansiyelimizdir.
  Ülkemizin yıllık yaklaşık 186 milyon metreküp yüzeysel su potansiyeli mevcut iken bunun yaklaşık 10 milyon metreküpü Doğu Karadeniz Bölgesi’nde bulunmaktadır.
  Ancak, bölgemizin bu potansiyeli ne yazık ki istenilen oranda harekete geçirilmiş değildir. Sularımız boşa akıp giderken biz bu sulardan gereği gibi yararlanamıyoruz. Oysa hidroelektrik enerji üretimi için bölgemizin koşulları oldukça müsaittir. Baraj yapmadan düşü santralleri yoluyla çok rahatlıkla ekonomik ve çevreci elektrik üretimi sağlamak mümkündür.
  Çeşitli dere ve akarsulardan toplanan su, en fazla hidrolik düşüyü elde etmek amacıyla küçük eğimli borularla taşınmak suretiyle elektrik üreteci generatörlere ulaştırılabilir.  Generatörlerin dönmesini sağlayan yüksek düşülü su sayesinde oluşan mekanik dönmeden generatör yardımıyla elektrik enerjisi elde edilir.
  Yapılan hesaplamalara göre hidroelektrik santrallerin maliyeti kw (kilovat) başına 150-400 ABD Doları arasında değişmektedir. Ancak bölgemizin morfolojik özelliklerine bağlı olarak, bu tip santrallerin maliyeti düşük olacağından kendisini çok kısa sürede amorti edecektir.
  Düşü santrallerinin uygulamaya konulmasıyla, bir yandan boşa akıp giden sularımız elektrik üretimine yönlendirilirken, öte yandan hidrolik ve elektromekanik teçhizat için çeşitli küçük üretim sanayi dalları doğacak, bölge ekonomisine büyük ölçüde canlılık getirecektir.
  Son yıllarda özellikle Kürtün ve Torul ilçelerimiz başta olmak ilimiz su kaynaklarından istifade ile santral kurmak üzere Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu’ndan bir hayli lisans alınmıştır. İlimizdeki ilk düşü santralı olan Akköy-1 isimli santral Kürtün’e bağlı Günyüzü Köyümüzde hizmete girmiş bulunmaktadır. Özel teşebbüs tarafından yap-işlet-devret modeliyle yapılan santralı gücü 90 Mw (megavat) olup, yılda yaklaşık 300 milyon kwh (kilovatsaat)  elektrik enerjisi üretimi sağlayacaktır. Santral 49 yıl işletildikten sonra devlete devredilecektir. İlimizde bunun dışında özel teşebbüs tarafından başlatılan 2 adet düşü santralının  yapım çalışmaları da  devam etmektedir.   Akköy-1 santralını inceleme imkanım oldu, aldığım bilgilere göre  büyük oranda Türk Mühendis ve işçisinin emeği ile yapılan bu santralın makine- teçhizatının çoğunluğu da Türk malı. Yapımında emeği geçenlere buradan tebriklerimi sunuyorum .      
 SAYGILARIMLA …

 
GeopbyteZ by Zeuder


MKPortal C1.2.1 ©2003-2008 mkportal.it
Bu safya 0.07277 saniyede 13 sorguyla oluşturuldu